dimarts, 20 de març de 2012

La salut de les persones

Josep Martí (metge)
 Associació de veïns i comerciants de la plaça Lesseps


Els principals determinats de la salut son socials i econòmics, això vol dir que per tenir bona salut cal: tenir feina i uns recursos suficients per anar vivint sense angoixa, viure en una vivenda digne i sana, en un entorn social acollidor i no degradat, tenir un medi ambient saludable i no contaminat, tenir amics i estimar, poder participar social i políticament i ser tingut en compte, tenir un sistema sanitari públic, finançat suficientment amb el impostos progressius i rebre una atenció de qualitat quan ho necessites.

Aquests determinants socials i econòmics influeixen sobre les característiques biològiques i genètiques de cada persona i sobre els determinants de conducta individual com l’alimentació, l’exercici físic que fem, els hàbits tòxics que tenim (tabac, alcohol i d’altres).De manera que els serveis sanitaris, la medicina, influeix poc sobre la salut de les persones, son necessaris per actual en algunes prevencions i sobre tot quan la malaltia està establerta.

Es per això que el tema de la salut no es només un tema de responsabilitat personal si no que també es un tema polític, calen estratègies de salut en totes les polítiques de l’administració pública, i com diu l’article 43 de la Constitució Espanyola i el 23 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya: Es reconeix el dret a la protecció de la salut de tots els ciutadans. Es competència dels `poders públics organitzar i tutelar la salut pública amb les mesures preventives, les prestacions i els serveis necessari.

Responsabilitats personals i responsabilitats dels governs. De vegades ens volen fer fixar molt, potser d’una manera interessada, en els factor personals que afecten a la salut, com els hàbits personals (atenció amb el que menges, colesterol, el que fas o no fas, exercici, etc).
Més informació a l'edició en paper